Šobrīd saziedoti 3603,67 EUR

AICINĀJUMS!

Ja Latvijas vēsture vai pilsēta Pļaviņas Jums ir sirdī! Biedrība “Laime Saimē” aicina sniegt savu atbalstu Latgales divīzijas štāba ēkas atjaunošanā.

Latgales divīzijas štāba ēka.

Šo ēku 1908. gadā, kā Stukmaņu liķiera fabriku būvēja grāfs Teodors Medems 1919.gadā to pārņēma P. Stučkas režīms un tika izveidots cietums. Pēc boļševiku padzīšanas, 1925.gadā ēku pārņēma Latvijas armija, kura tajā izvietoja Latgales divīzijas štābu. Šajā ēkā savu militāro karjeru izgāja 10 Latvijas armijas ģenerāļi un citi virsnieki. 1940.gadā ēku pārņēma Sarkanā armija. Pēckara gados tajā izvietojās skola, kā arī pašvaldība. Ap 1970.gadu ēku sāka izmantot ražošanas apvienība “Rīgas Apģērbs”.

Pašlaik ēka atrodas pašvaldības īpašumā un ir nodota biedrībai “Laime Saimē” bezatlīdzības lietošanā.

Ēku paredzēts atjaunot un tajā izveidot izstāžu ekspozīcijas, konferenču – mācību zāles un sabiedrisko aktivitāšu telpas.

Ziedojumu var veikt ieskaitot ziedojumu kontā vai personīgi nododot biedrībai. Kā pateicību par ziedojumu pretī var saņemt ziedojuma zīmes 5, 10, 20, 50 un 100 eiro vai sākot no 200 eiro pateicības rakstu. Sīkākai informācijai sazināties ar biedrību var rakstot biedriba@laimesaime.lv vai zvanot 29163297.

Jūs varat ziedot, pārskaitot, norādot biedrības rekvizītus,

Mūsu rekvizīti:

Biedrība Laime Saimē

Konts: LV19HABA0551043693907

Reģ.nr. 50008226251

Adrese: Aizkraukles nov., Pļaviņas, Odzienas iela 2A, LV-5120

Latgale Division headquarters building.

This building was built by Count Teodors Medems in 1913 as the Štukmaņa liqueur factory. In 1919, it was taken over by P. Štucka’s regime and a prison was established. After the expulsion of the Bolsheviks, in 1925 the building was taken over by the Latvian Army, which housed the headquarters of the Latgale Division. 10 generals and other officers of the Latvian Army spent their military careers in this building. In 1940, the building was taken over by the Red Army. In the post-war years, it was a school as well as a town hall. Around the year 1970, the building was to be used by the production association “Rīgas Apģērbs”.

Currently, the building is owned by the municipality and has been handed over to the association “Laime Saimē” for free use.

It is planned to renovate the building and create exhibition expositions, conference-learning halls and public activity rooms.

The donation can be made by depositing the donation in the account or by personally making a donation over at the association building. In return for the donation, you can receive donation marks of 5, 10, 20, 50 and 100 euros or starting from 200 euros you get a personal letter of gratitude. For more information, contact the association at biedriba@laimesaime.lv or by calling 29163297

Our Properties:

Association Happiness in the Family

Account: LV19HABA0551043693907

Reg.no. 50008226251

vai

iepriekš sazinoties, tikties ar mūsu pārstāvjiem šādās pilsētās:

Rīgā:

Pēteris Cielavs, 26695172

Pierīgā:

Digne  Žilde, 29444584

Ogrē:

Agris Purviņš, 28780763

Pļaviņās:

Andris Zeps, 29163297

Pateicamies par atbalstu un būsim priecīgi arī par cita veida palīdzību ēkas atjaunošanā.

Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Ziedojuma zīmes: