Valdes priekšsēdētājs Andris Zeps –  Uzņēmējs, biedrības “Atvars 1” valdes loceklis. Pļaviņu Uzņēmēju Biedrības valdes pr-tājs. Pļaviņu novada “Gada cilvēks 2019” balvas laureāts.

Mob. tālr.: +371 29163297; biedriba@laimesaime.lv

Chairman of the Board Andris Zeps – Entrepreneur, Member of the Board of the Association “Atvars 1”. Chairman of the Board of the Plavinas Business Association. Winner of the Pļaviņas region “Person of the Year 2019” award.

 

Valdes locekle Vec.zs Gunita Dambe –  ZS 55.KB 2.KR balvas “Rotas.Gada Zemessargs 2019 “īpašniece, Latvija Valsts Meži “Pļaviņu kokaudzētavas” darbinieks.

Mob. tālr.: +371 22060778; biedriba@laimesaime.lv

Board member, National Guardswoman Gunita Dambe – National Guard 55.Infantry Battalion 2nd Infantry Regiment, owner of the prize “National Guard of her company 2019”, Latvia State Forests “Pļaviņas tree nursery” employee.

 

Valdes locekle Digne Žilde – Dzimusi un augusi Rīgā.  Pēc izglītības pedagogs un arī visa darba dzīve pavadīta strādājot izglītības iestādēs. Ar Pļaviņām ir cieši saistīta, jo šeit ir pavadītas visas bērnības un jaunības vasaras pie radiniekiem. Tāpat arī vīrs Agris Žilde nāk no Pļaviņām. Abiem šī vieta ir nozīmīga un mīļa. Biedrībā abi iesaistījušies, lai palīdzētu saglabāt un atjaunot Pļaviņu vēstures stāstus un objektus, kas svarīgi ne tikai pašām Pļaviņām, bet visai Latvijas vēsturei.

Mob. tālr.: +371 29444584; biedriba@laimesaime.lv

Board member Digne Žilde – Born and raised in Riga. A teacher by trade has spent the whole working life working in educational institutions. Closely connected with Pļaviņas, because all childhood and youth summers have been spent here with relatives. Her husband Agris Žilde also comes from Pļaviņas. This place is important and dear to both of them. Both are involved in the association to help preserve and restore the stories and objects of Pļaviņas history, which are important not only for Pļaviņas itself, but for the entire history of Latvia as well.